Minden, ami ingatlan…

Talán nincs olyan területe az ingatlanjognak, ahol irodánk ne képviselte volna ügyfeleit. Magánszemélyek lakásvásárlása, beruházó cégek lakóparkfejlesztése, irodaházak bérleti szerződéseinek kidolgozása, településrendezési szerződések megkötése önkormányzatokkal, ingatlanjogi perek - csak néhány olyan terület, ahol irodánk hozzásegítette ügyfeleit ahhoz, hogy megvalósíthassák terveiket vagy rendezhessék jogvitáikat.

Minden, ami egy vállalkozás működése során előfordulhat…

Legyen kis-, közép vagy nagyvállalkozás, a társaság létrejöttétől tevékenysége befejezéséig rendkívül változatos területeken képviseltük, képviseljük ügyfeleinket.

Cégalapítások, cégmódosítások, vállalatfelvásárlások és fúziók, végelszámolási eljárások, csőd- és felszámolási ügyek, szabadalmi jog és iparjogvédelem, munkaügyek, kereskedelmi szerződések és különféle gazdasági ügyletek és tranzakciók – irodánk több, mint 15 év alatt szinte minden olyan területen eljárt már, ami egy vállalkozás tevékenysége során felmerülhet.

Minden, ami per…

A peres ügyek vitele irodánk kiemelt tevékenységi területe, elsősorban polgári és gazdasági jogvitákban képviseljük ügyfeleinket, mind állami bíróságok, mind választott bíróságok előtt.

A perre úgy tekintünk, mint az érdekérvényesítési stratégia eszközére, melyet lehet nagyon hatékonyan használni, de egy rosszul tervezett eljárás hatalmas idő- és költségveszteséget is eredményezhet. Ezért minden peres eljárás megkezdése előtt alapos kockázat- és költségelemzést végzünk azzal a céllal, hogy ügyfeleink a lehető legteljesebb képet kaphassák a peres jogvita lehetséges kimeneteleiről – és ennek ismeretében hozhassák meg döntéseiket.

Minden, ami öröklés…

Mondhatjuk, hogy irodánk specialitása a komplex hagyatéki ügyek intézése és az örökléstervezés.

Az öröklési jog talán az egyik legkevésbé harmonizált jogterület, ezért egy összetett, határokon átívelő hagyatéki ügyben történő képviselet nem lehet eredményes a vonatkozó nemzetközi szerződések, európai uniós rendeletek és a hagyatékkal érintett országok nemzeti jogának ismerete nélkül.

Számos olyan öröklési ügyben jártunk el, ahol egyszerre kettő, három vagy akár négy ország jogrendszereinek egymástól igencsak eltérő szabályait is figyelembe kellett venni. Mindez szükségessé teszi, hogy a folyamatosan változó szabályokat illetően mindig napra készek legyünk. Ennek érdekében aktív tagjai vagyunk az öröklési jog és a vagyontervezés területén működő nemzetközi szakmai szervezeteknek.

Irodánk célja, hogy minden érdeklődő számára segítsen bepillantani a nemzetközi öröklési jog összetett, de rendkívül színes területére. Ez a szándék hívta életre a Nemzetközi Öröklési Szemlét, mely kiadványban a határon átnyúló öröklés kiemelt kérdéseivel foglalkozunk.

Minden, ami finanszírozás…

Irodánk számos ügyben képviselte ügyfeleit úgy a finanszírozó, mint a finanszírozott megbízásából. Eljártunk banki hitelkihelyezések és lízingügyletek során, tanácsadóként működtünk közre adósság-restrukturálási és work-out ügyekben, képviseltük ügyfeleinket a hitelezéssel kapcsolatos peres eljárásokban.

Finanszírozási praxisunk során nagyban támaszkodunk a gazdasági jog, az ingatlanjog és a perjog területén szerzett tapasztalatainkra.

Minden, ami a családi vagyonnal kapcsolatos…

A vállalkozás és a család vagyonának kezelése gyakran eltérő megközelítést igényel. Az egymástól egyébként nagyban különböző kontinentális, angolszász vagy iszlám jogrendszerek abban mindképpen hasonlítanak egymásra, hogy a vagyonjogi viszonyok terén a család szerepének kiemelt jelentőséget tulajdonítanak.

Míg a család fogalma országonként más és más, a családi vagyonnal kapcsolatos döntéshozatal mindenhol komplex megközelítést igényel. A családi viszonyokat egyszerre átszövő érzelmi kötelékek és pénzügyi megfontolások miatt gyakran egyidejűleg kell jogi, befektetési, adózási vagy akár lélektani szempontokat is figyelembe venni ahhoz, hogy hosszútávon jól működő megoldás születhessen.

Family office szolgáltatásaink körében
- jogi tanácsadást nyújtunk a családi vagyonnal kapcsolatos döntések meghozatalához, segítünk a legmegfelelőbb vagyonkezelési struktúra (pl. bizalmi vagyonkezelés) kiválasztásában
- segítünk kiválasztani azokat a tanácsadókat (pl. bizalmi vagyonkezeléssel foglalkozó vállalkozások, befektetési szolgáltatók, adótanácsadók) akik a nem jogi természetű kérdésekben tudnak ügyfeleink számára magas színvonalú szolgáltatást nyújtani és
- összehangoljuk ezen tanácsadók tevékenységét, képviselve ügyfeleink érdekeit.