Új öröklési szabályok az Egyesült Arab Emírségekben

Az utóbbi években az Egyesült Arab Emírségek, így különösen Dubai számos befektető számára jelentett vonzó célpontot. Az emírségekben szerzett vagyon öröklése azonban számos, a befektetők számára talán kevésbé ismert kockázatot is hordozott. Ezek a kockázatok a nemrégiben bevezetett új szabályoknak köszönhetően jelentősen csökkentek, de továbbra is fontos marad a körültekintő örökléstervezés.

A beruházási környezet javítása érdekében az Egyesült Arab Emírségek kormánya 2020. november 7-én a jogrendszer számos területét átfogó változtatásokat jelentett be. A Halífa bin Zájed Ál Nahján államfő által kiadott elnöki rendeletek a büntetőjog, a szabadságjogok és a családjog területén túl jelentős hatást gyakorolnak az öröklési jogra is.

E reformokat megelőzően az országban tartózkodó muszlimok vonatkozásában automatikusan, a nem-muszlim külföldi állampolgárok esetében végrendelet és egy előzetes külön kérelem hiányában a bíróságok az Egyesült Arab Emírségek iszlám jogon (saría) alapuló öröklési jogi szabályait alkalmazták az emírségekbeli hagyaték vonatkozásában.

A vallási alapokon nyugvó iszlám öröklési jog ugyanakkor egy igen erős kötelesrészi rendszer, amelyben az elhunyt vagyona egy zárt öröklési rendben, előre rögzített hányadokban kerül felosztásra az elhunyt közeli családtagjai között [1]. Az iszlám öröklési jog ráadásul tipikusan nagyobb örökrészt juttat a férfi, mint a női örökösök részére, így a hagyaték saría szerinti felosztása jó eséllyel ellentétben állt a külföldi örökhagyók akaratával.

Az életbe lépő új szabályozás értelmében a jövőben azonban főszabály szerint az örökhagyó halálakori állampolgársága fogja meghatározni az emírségekbéli hagyaték felosztása tekintetében alkalmazandó jogot. Ezentúl a külföldi állampolgár utáni öröklési rendet – az örökhagyó vallásától függetlenül! –végrendelet hiányában sem a saría jog, hanem az örökhagyó saját, „hazai” öröklési jogának szabályai határozzák meg. Fontos megjegyezni, hogy az egyetlen kivételt az Emírségekben fekvő ingatlanhagyaték képezi, amelyre végrendelet hiányában továbbra is a saría jog irányadó. Ebből következően továbbra is fontos lehet az, hogy az örökhagyó saját nemzeti jogának alkalmazását végrendeletében kösse ki emírségbeli ingatlanjai vonatkozásában.

Az Egyesült Arab Emírségek – ahol minden honos állampolgárra kilenc külföldi állampolgár jut – célja az új öröklési szabályokkal az volt, hogy kiszámíthatóbb és vonzóbb környezetet teremtsen a külföldi befektetők és munkavállalók számára, megkönnyítve a vagyontervezést és a befektetési döntések meghozatalát.

Magyarország és Egyesült Arab Emírségek közötti kétoldalú gazdasági kapcsolatok erősödése okán az új szabályozás a magyar befektetők számára is komoly hírértékkel bír, hiszen ennek eredményeként az Emirátusok területén található vagyontárgyaik öröklése tekintetében lehetőség nyílik a magyar jog alkalmazására.

[1] Erről bővebben ld. dr. Kun Péter és dr. Spiriev Olivér: Öröklési rendszerek a végintézkedési szabadság tükrében – avagy mennyiben és miről dönthetünk a kontinentális, az angolszász és az iszlám jogra épülő öröklési jogrendszerekben (in: Nemzetközi Öröklési Szemle 1. év. 2. sz.) INTERNATIONAL SUCCESSION REVIEW – Öröklési rendszerek a végintézkedési szabadság tükrében – Kun & Partner (kunadvocate.hu)