INHERITANCE OF FAMILY BUSINESSES IN HUNGARY

Kun Péter

Megjelent: Inheritance and the family business: how to deal with inheritance when the main assets are in a family business, 2023. október (szerkesztő: Isabelle Rein-Lescastereyres, LexisNexis).

 

 

‘A man will more easily find purpose in life by working in a family business rather than in a multinational company, in which everything is focused on achieving a few percent increase in performance in the given year. A family business can better survive, since they strive for more than simple money. What is crucial is a belief in something, something one can be proud of, especially when the company bears their name. This intrinsic motivation provides an added value to the company leader and to all employees’ – Izabella Zwack – Member of the Board of Director of Zwack Unicum Nyrt, representing the 6th generation of the Zwack family.[1]

 

The importance of family businesses is becoming increasingly recognised worldwide. In all markets based on the freedom of trade, family businesses play a key role. Nevertheless, the evolution of family businesses cannot be set apart from the evolution of the economic, social and legal environment where the business operates. The notion of ‘family’ also varies from culture to culture and for each different time in history. The recognition of these ever changing economic, social, legal and cultural factors is essential to understand the functioning of the family businesses of a given society.

(tovább…)

A BIZALMI VAGYONKEZELÉSI JOGVISZONYBÓL SZÁRMAZÓ JOGVITÁK VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG ÁLTALI ELBÍRÁLÁSA

Kun Péter – Sándor István – Spiriev Olivér

Megjelent: Gazdaság és Jog, 04.03.2023, p. 22-30 (ORAC, 2023.)

 

A választottbírósági törvényi szabályozásnak a közelmúltban két jelentős módosítására is sor került. 2018. január 1-e után a fogyasztóval kötött szerződések arbitrálhatóságát megtiltotta a jogalkotó, majd 2021. január 1-től lehetővé vált a bizalmi vagyonkezelési jogviszonnyal összefüggésben keletkező jogviták választottbíróság előtti rendezése. A tanulmány a két módosítás közötti összefüggéseket elemzi, bemutatva a bizalmi vagyonkezelési jogviszonyokból eredő jogviták arbitrálásának előnyeit, a külföldi példák alapján a hatályos magyar jogi környezetben esetlegesen felmerülő jogértelmezési kérdéseket.

 

(tovább…)

TRUST ARBITRATION IN HUNGARY

KUN PÉTER

TRUST ARBITRATION IN HUNGARY – PETER KUN EXPLAINS WHY THE LATEST
AMENDMENT TO ARBITRATION LEGISLATION MEANS THE START OF A NEW ERA IN RESOLVING TRUST DISPUTES IN HUNGARY

Kun, Peter (2021): Trust arbitration in Hungary. STEP Journal, 78.-79. STEP.ORG/JOURNAL

(tovább…)

Új öröklési szabályok az Egyesült Arab Emírségekben

Az utóbbi években az Egyesült Arab Emírségek, így különösen Dubai számos befektető számára jelentett vonzó célpontot. Az emírségekben szerzett vagyon öröklése azonban számos, a befektetők számára talán kevésbé ismert kockázatot is hordozott. Ezek a kockázatok a nemrégiben bevezetett új szabályoknak köszönhetően jelentősen csökkentek, de továbbra is fontos marad a körültekintő örökléstervezés.

A beruházási környezet javítása érdekében az Egyesült Arab Emírségek kormánya 2020. november 7-én a jogrendszer számos területét átfogó változtatásokat jelentett be. A Halífa bin Zájed Ál Nahján államfő által kiadott elnöki rendeletek a büntetőjog, a szabadságjogok és a családjog területén túl jelentős hatást gyakorolnak az öröklési jogra is.

E reformokat megelőzően az országban tartózkodó muszlimok vonatkozásában automatikusan, a nem-muszlim külföldi állampolgárok esetében végrendelet és egy előzetes külön kérelem hiányában a bíróságok az Egyesült Arab Emírségek iszlám jogon (saría) alapuló öröklési jogi szabályait alkalmazták az emírségekbeli hagyaték vonatkozásában.

A vallási alapokon nyugvó iszlám öröklési jog ugyanakkor egy igen erős kötelesrészi rendszer, amelyben az elhunyt vagyona egy zárt öröklési rendben, előre rögzített hányadokban kerül felosztásra az elhunyt közeli családtagjai között [1]. Az iszlám öröklési jog ráadásul tipikusan nagyobb örökrészt juttat a férfi, mint a női örökösök részére, így a hagyaték saría szerinti felosztása jó eséllyel ellentétben állt a külföldi örökhagyók akaratával.

Az életbe lépő új szabályozás értelmében a jövőben azonban főszabály szerint az örökhagyó halálakori állampolgársága fogja meghatározni az emírségekbéli hagyaték felosztása tekintetében alkalmazandó jogot. Ezentúl a külföldi állampolgár utáni öröklési rendet – az örökhagyó vallásától függetlenül! –végrendelet hiányában sem a saría jog, hanem az örökhagyó saját, „hazai” öröklési jogának szabályai határozzák meg. Fontos megjegyezni, hogy az egyetlen kivételt az Emírségekben fekvő ingatlanhagyaték képezi, amelyre végrendelet hiányában továbbra is a saría jog irányadó. Ebből következően továbbra is fontos lehet az, hogy az örökhagyó saját nemzeti jogának alkalmazását végrendeletében kösse ki emírségbeli ingatlanjai vonatkozásában.

Az Egyesült Arab Emírségek – ahol minden honos állampolgárra kilenc külföldi állampolgár jut – célja az új öröklési szabályokkal az volt, hogy kiszámíthatóbb és vonzóbb környezetet teremtsen a külföldi befektetők és munkavállalók számára, megkönnyítve a vagyontervezést és a befektetési döntések meghozatalát.

Magyarország és Egyesült Arab Emírségek közötti kétoldalú gazdasági kapcsolatok erősödése okán az új szabályozás a magyar befektetők számára is komoly hírértékkel bír, hiszen ennek eredményeként az Emirátusok területén található vagyontárgyaik öröklése tekintetében lehetőség nyílik a magyar jog alkalmazására.

[1] Erről bővebben ld. dr. Kun Péter és dr. Spiriev Olivér: Öröklési rendszerek a végintézkedési szabadság tükrében – avagy mennyiben és miről dönthetünk a kontinentális, az angolszász és az iszlám jogra épülő öröklési jogrendszerekben (in: Nemzetközi Öröklési Szemle 1. év. 2. sz.) INTERNATIONAL SUCCESSION REVIEW – Öröklési rendszerek a végintézkedési szabadság tükrében – Kun & Partner (kunadvocate.hu)

Történetének első virtuális kongresszusát rendezi az Union Internationale des Avocats

Fennállása óta először rendezi meg kongresszusát virtuálisan a világ legrégebbi ügyvéd szervezete, az 1927-ben alapított Union Internationale des Avocats (International Association of Lawyers, UIA). A résztvevőket számos szakmai program és networking esemény várja 2020 október 28. és 30. között.

A szakmai előadások az Union Internationale des Avocats és a Magyar Ügyvédi Kamara által kötött együttműködési megállapodás alapján a magyar ügyvédek továbbképzési rendszerében kreditpontok szerzésére jogosítanak.

Regisztráció (szeptember 30-ig kedvezményesen): https://www.uianet.org/en/events/virtual-congress

New Zealand: Emergency order allows wills to be executed electronically

Wills in New Zealand can now be signed by audiovisual link, under the Epidemic Preparedness (Wills Act 2007 – Signing and Witnessing of Wills) Immediate Modification Order 2020. The order modifies s.11 of the Wills Act 2007, where it is impractical or impossible to comply during an epidemic, until the Epidemic Preparedness (COVID-19) Notice 2020 expires or is revoked.

http://www.legislation.govt.nz/regulation/public/2020/0065/latest/whole.html

(Source: STEP International News Digest)