TRUST ARBITRATION IN HUNGARY

KUN PÉTER

TRUST ARBITRATION IN HUNGARY – PETER KUN EXPLAINS WHY THE LATEST
AMENDMENT TO ARBITRATION LEGISLATION MEANS THE START OF A NEW ERA IN RESOLVING TRUST DISPUTES IN HUNGARY

Kun, Peter (2021): Trust arbitration in Hungary. STEP Journal, 78.-79. STEP.ORG/JOURNAL

(tovább…)

Új öröklési szabályok az Egyesült Arab Emírségekben

Az utóbbi években az Egyesült Arab Emírségek, így különösen Dubai számos befektető számára jelentett vonzó célpontot. Az emírségekben szerzett vagyon öröklése azonban számos, a befektetők számára talán kevésbé ismert kockázatot is hordozott. Ezek a kockázatok a nemrégiben bevezetett új szabályoknak köszönhetően jelentősen csökkentek, de továbbra is fontos marad a körültekintő örökléstervezés.

A beruházási környezet javítása érdekében az Egyesült Arab Emírségek kormánya 2020. november 7-én a jogrendszer számos területét átfogó változtatásokat jelentett be. A Halífa bin Zájed Ál Nahján államfő által kiadott elnöki rendeletek a büntetőjog, a szabadságjogok és a családjog területén túl jelentős hatást gyakorolnak az öröklési jogra is.

E reformokat megelőzően az országban tartózkodó muszlimok vonatkozásában automatikusan, a nem-muszlim külföldi állampolgárok esetében végrendelet és egy előzetes külön kérelem hiányában a bíróságok az Egyesült Arab Emírségek iszlám jogon (saría) alapuló öröklési jogi szabályait alkalmazták az emírségekbeli hagyaték vonatkozásában.

A vallási alapokon nyugvó iszlám öröklési jog ugyanakkor egy igen erős kötelesrészi rendszer, amelyben az elhunyt vagyona egy zárt öröklési rendben, előre rögzített hányadokban kerül felosztásra az elhunyt közeli családtagjai között [1]. Az iszlám öröklési jog ráadásul tipikusan nagyobb örökrészt juttat a férfi, mint a női örökösök részére, így a hagyaték saría szerinti felosztása jó eséllyel ellentétben állt a külföldi örökhagyók akaratával.

Az életbe lépő új szabályozás értelmében a jövőben azonban főszabály szerint az örökhagyó halálakori állampolgársága fogja meghatározni az emírségekbéli hagyaték felosztása tekintetében alkalmazandó jogot. Ezentúl a külföldi állampolgár utáni öröklési rendet – az örökhagyó vallásától függetlenül! –végrendelet hiányában sem a saría jog, hanem az örökhagyó saját, „hazai” öröklési jogának szabályai határozzák meg. Fontos megjegyezni, hogy az egyetlen kivételt az Emírségekben fekvő ingatlanhagyaték képezi, amelyre végrendelet hiányában továbbra is a saría jog irányadó. Ebből következően továbbra is fontos lehet az, hogy az örökhagyó saját nemzeti jogának alkalmazását végrendeletében kösse ki emírségbeli ingatlanjai vonatkozásában.

Az Egyesült Arab Emírségek – ahol minden honos állampolgárra kilenc külföldi állampolgár jut – célja az új öröklési szabályokkal az volt, hogy kiszámíthatóbb és vonzóbb környezetet teremtsen a külföldi befektetők és munkavállalók számára, megkönnyítve a vagyontervezést és a befektetési döntések meghozatalát.

Magyarország és Egyesült Arab Emírségek közötti kétoldalú gazdasági kapcsolatok erősödése okán az új szabályozás a magyar befektetők számára is komoly hírértékkel bír, hiszen ennek eredményeként az Emirátusok területén található vagyontárgyaik öröklése tekintetében lehetőség nyílik a magyar jog alkalmazására.

[1] Erről bővebben ld. dr. Kun Péter és dr. Spiriev Olivér: Öröklési rendszerek a végintézkedési szabadság tükrében – avagy mennyiben és miről dönthetünk a kontinentális, az angolszász és az iszlám jogra épülő öröklési jogrendszerekben (in: Nemzetközi Öröklési Szemle 1. év. 2. sz.) INTERNATIONAL SUCCESSION REVIEW – Öröklési rendszerek a végintézkedési szabadság tükrében – Kun & Partner (kunadvocate.hu)

Történetének első virtuális kongresszusát rendezi az Union Internationale des Avocats

Fennállása óta először rendezi meg kongresszusát virtuálisan a világ legrégebbi ügyvéd szervezete, az 1927-ben alapított Union Internationale des Avocats (International Association of Lawyers, UIA). A résztvevőket számos szakmai program és networking esemény várja 2020 október 28. és 30. között.

A szakmai előadások az Union Internationale des Avocats és a Magyar Ügyvédi Kamara által kötött együttműködési megállapodás alapján a magyar ügyvédek továbbképzési rendszerében kreditpontok szerzésére jogosítanak.

Regisztráció (szeptember 30-ig kedvezményesen): https://www.uianet.org/en/events/virtual-congress

New Zealand: Emergency order allows wills to be executed electronically

Wills in New Zealand can now be signed by audiovisual link, under the Epidemic Preparedness (Wills Act 2007 – Signing and Witnessing of Wills) Immediate Modification Order 2020. The order modifies s.11 of the Wills Act 2007, where it is impractical or impossible to comply during an epidemic, until the Epidemic Preparedness (COVID-19) Notice 2020 expires or is revoked.

http://www.legislation.govt.nz/regulation/public/2020/0065/latest/whole.html

(Source: STEP International News Digest)